Általános szerződés feltételek

Érvényes: 2020.05.01-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban Szolgáltató)

  • A cég elnevezése: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
  • A cég székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38.
  • Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-054679
  • Adószám: 20665766-1-13
  • EU adószám: HU 20665766
  • Képviselő: Váradi Ákos
  • Email: hello@skybalance.hu

által üzemeltetett SkyBalance nevű webalkalmazás (továbbiakban Szoftver) használatára vonatkozó feltételeket. A Szoftver a Felhasználó által rögzített adatok (kapcsolati adatok mint nevek, emailcímek, valamint céges adatok, mint cégnév, adószám, folyószámla-egyenleg) alapján email küld a rögzített partnereknek, majd azok válaszait adminisztrálja.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó általi regisztrációval jön létre. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.

Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató honlapján történő felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.

Szoftverlicensz

A Szoftvert szerzői jogi, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik. A Szoftver használata engedélyezett, de tulajdona nem száll át a Felhasználóra.

A licensz terjedelme

A Felhasználó a Szoftvert bármilyen böngészőből eléri, telepítésre nincs szükség. A licensz egy felhasználóra vonatkozik, így Felhasználó a saját felhasználóját, annak belépési adatait nem adhatja át másnak.

Szerzői jog

A Szoftver, valamit annak minden dokumentációja tulajdonosi és szerzői jogai a Szolgáltatót illetik meg.

Adatvédelem

A Felhasználó által a Szoftverben megadott adatokat Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak alapján kezeli.

Egyéb jogok, korlátozások

Amennyiben egyéb alkalmazandó jogszabály erről másként nem rendelkezik, úgy tilos a Szoftvert visszafejteni, belső felépítését, működését elemezni.

A Felhasználó nem jogosult a Szoftver szerzői jogait, vagy a Szoftverre vonatkozó egyéb jogokat másra átruházni.

Próbaidőszak

A Felhasználó díj- és kötelezettségmentes próbaidőszak alatt, a rendelkezésére bocsátott kreditek erejéig kipróbálhatja a Szoftvert.

Fizetett használat

A Felhasználó a Szoftvert kreditek megvásárlásával tudja használni. Egy kredit egy partner egyszeri egyenlegegyeztetését jelenti. Az egyszeri egyeztetés során küldött emlékeztető emailek nem minősülnek külön egyeztetésnek, egy adott egyeztetés során tetszőleges számú emlékeztető email küldhető.

A megvásárolt kreditek felhasználhatósága tekintetében Szolgáltató határidőt szabhat meg, melyet egyértelműen kommunikálnia kell a kreditek vásárlásakor.

Támogatás

A Szolgáltató a Felhasználót e-mailben vagy telefonon támogatja a Szoftver használatában. Erre vonatkozó reakcióidőket, vagy mennyiséget azonban kötelezően nem vállal.

Amennyiben a Szoftverben hiba lépne fel, úgy a Szolgáltató a lehető legrövidebb idő alatt javítja azt, és lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy a Szoftvert újra használhassa.

Felelősség- és garanciavállalás

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmi olyan speciális, nem szándékosan okozott, véletlenül bekövetkező, közvetett vagy következményes károsodásért, (beleértve többek között az üzleti haszon elmaradását, az üzlet megszakadását, az üzleti információk elveszését vagy bármilyen más anyagi veszteséget), amelyek a Szoftver használatából, nem használatából, helytelen használatából, vagy a támogatás nyújtásából, vagy annak elmaradásából származnak, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták ilyen károsodás lehetőségéről. A Szoftver használatából, helytelen használatából, vagy nem használatából, illetve (nem) teljesítéséből származó teljes kockázat kizárólag a Felhasználót terheli.

Megszűntetés

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, úgy Szolgáltató megszűntetheti az előfizetéssel járó szerződését a Felhasználóval. Felhasználó ebben az esetben nem jogosult a Szoftver további használatára, annak minden példányát teljes egészében köteles törölni.

Letöltés:

SkyBalance-ASZF-20200501.pdf