Az Adatvédelmi nyilatkozat a Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint adatkezelő által üzemeltetett https://skybalance.hu weboldalon, illetve https://app.skybalance.hu alkalamazásban folytatott adatkezelési elveket és gyakorlatokat tartalmazza.

1) ADATKEZELŐ

Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38.
Adószám: 20665766-2-13
Kapcsolat: Váradi Ákos, hello@skybalance.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-054679

2) A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS JOGALAPJA

Regisztráció

A weboldalon lehetőséget biztosítunk regisztrációra. Erre az alábbi adatok megadásával lehet jelentkezni:

 • e-mail cím
 • jelszó

További felhasználói adatok megadása

Az alkalmazásban Felhasználó további személyes adatokat ad(hat) meg:

 • vezetéknév
 • keresztnév

Az alkalmazásba való regisztrálással, az alkalmazás használatával a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez, vagyis jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Kollégák adatainak megadása és használata

Felhasználó az alkalmazás használata során megadhatja kollégái személyes adatait, melyek az alábbiak:

 • név
 • email cím
 • telefonszám

Ezen adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy a Felhasználó az alkalmazáson keresztül kapcsolatfelvétel céljából eljuttassa partnereinek. Az Adatkezelő ezen adatokat nem használja semmilyen olyan egyéb célból, melyre Felhasználó az alkalmazás használata során, az alkalmazás valamelyik funkcióját használva nem kérte; valamint nem adja át a jelen tájékoztatóban nem szereplő félnek.

Az alkalmazás használatával Felhasználó kijelenti, hogy ezen adatokat jogszerűen adja át Adatkezelőnek, ezen adatok átadásáért minden felelősség őt terheli.

Partnerek adatainak megadása és használata

Az alkalmazás, Felhasználó által irányítva, emailben kapcsolatba lép a Felhasználó által rögzített partnerekkel, cégek képviselőivel, alkalmazottjaival. Ehhez Felhaszáló az alábbi adatokat adja meg az alkalmazásban:

 • név
 • telefonszám
 • email cím

Ezen adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy a Felhasználó az alkalmazáson keresztül kapcsolatba lépjenek a szóban forgó személyekkel, azoknak emaileket küldjenek. Az Adatkezelő ezen adatokat nem használja semmilyen olyan egyéb célból, melyre Felhasználó az alkalmazás használata során, az alkalmazás valamelyik funkcióját használva nem kérte; valamint nem adja át a jelen tájékoztatóban nem szereplő félnek.

Az alkalmazás használatával Felhasználó kijelenti, hogy ezen adatokat jogszerűen adja át Adatkezelőnek, ezen adatok átadásáért minden felelősség őt terheli.

Céges adatok megadása és használata

Felhasználó az alkalmazás használatával céges adatokat is megad:

 • cégnév
 • adószám
 • két cég közt fennálló folyószámla-egyenleg

Ezen adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy a Felhasználó haszálni tudja az alkalmazást. Az Adatkezelő ezen adatokat nem használja semmilyen olyan egyéb célból, melyre Felhasználó az alkalmazás használata során, az alkalmazás valamelyik funkcióját használva nem kért; valamint nem adja át a jelen tájékoztatóban nem szereplő félnek.

Felhasználó az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az hello@skybalance.hu e-mail címen Váradi Ákostól ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az hello@skybalance.hu e-mail címen lehet jelezni.

3) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Google Analytics által létrehozott cookiek 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek.
Az Felhasználó által megadott adatokat kérés esetén 10 munkanapon belül töröljük. Ezt az igényt az hello@skybalance.hu e-mail címen jelezheti.

4) ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató nem továbbítja más személy részére.
Ez alól kivételt képez a MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, melyen keresztül tájékoztatást küldhetünk Felhasználó részére. Ennek teljesítése céljából az Adatkezelő a következő félnek adja át az adatokat:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A tájékoztatásról bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a levelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy a fenti email címre küldött törlési kérelemmel.

További kivételt képez a Platform, melyről részletek szintén megtalálhatóak jelen tájékoztatóban.

Az Adatkezelő ezen kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak.

5) TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A https://skybalance.hu weboldal üzemeltetéséhez az alábbi tárhelyszolgáltatót vesszük igénybe:

Név: NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.

Az adatok biztonsága érdekében időszakosan biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Magyarország

6) PLATFORM

Az alkalmazás (https://app.skybalance.hu) a Bubble.io (Bubble Group, inc., 900 Broadway, Suite 504, New York, New York, 10003) platformján fut, ami jellegét tekintve hasonló, mint a tárhely egy weboldal esetében.

A Felhasználó által megadott adatok tárolása a Bubble Group szerverein (USA) történik. 

A Bubble Group megfelelőséget szerzett az “EU-USA adatvédelmi pajzsban” való részvételre. “Az adatvédelmi pajzs akkor engedi meg a
személyes adatok továbbítását az EU-ból egy amerikai vállalathoz, ha az amerikai vállalat a személyes adatok kezelése (például felhasználása, tárolása és továbbadása) során szigorú adatvédelmi szabályok és biztosítékok szerint jár el. Az adatok számára biztosított védelem független attól, hogy uniós állampolgár adatairól van-e szó vagy sem.” – forrás: NAIH, teljes útmutató elérhető itt.

Az “EU-USA adatvédelmi pajzsban” való részvétel ellenőrizhető ezen a kormányzati weboldalon.

A Bubble Group GDPR-ra vonatkozó tájékoztatása pedig elérhető itt.

7) COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a https://skybalance.hu weboldalon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (cookie-kat) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Ezesetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden szolgáltatását igénybevenni.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 10 (tíz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

7) JOGORVOSLAT

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).